The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/1997

Articles

Jaromír Homolka

Poznámky ke karlštejnským malbám

On the paintings at Karlštejn

pp. 122-140 (English summary)

Ivo Hlobil

Heinrich IV. Parler und der Parlier Henrich

The Construction Accounts of the St Vitus Cathedral in Prague Show Heinrich "Parlier", not Heinrich Parler.

pp. 141-152 (Czech summary)

Jan Chlíbec

Ukřižovaný neznámé provenience a jeho vztah k tvorbě Mistra Týnské kalvárie

A Crucifixion of unknown provenance and its relationship with the work of the Master of Týn Calvary

pp. 153-160 (English summary)

Beket Bukovinská

Florenz - Prag oder Prag - Florenz?

Florence-Prague or Prague-Florence?

pp. 161-170 (Czech summary)

Venceslava Raidl

Die Illustrationen der Metamorphosen Ovids in Venedig des 16. Jh. aus der Wiener Albertina

Illustrations of Ovid's Metamorphoses in 16th Century Venice from the Albertina Collection in Vienna

pp. 171-185 (Czech summary)

Petra Nevímová

Ikonografický program původní výzdoby jezuitského kostela sv. Ignáce v Praze na Novém Městě

The iconographic scheme of original decorations in the Jesuit church of St Ignatius in Prague's New Town

pp. 186-201 (English summary)

Ivo Kořán

Santini a Brokof na Zderaze

Santini and Brokof in Zderaz

pp. 202-208 (German summary)

Questionnaire

Questionnaire

pp. 209-210

News

Vlasta Dvořáková

Impromptu pro Evu Šamánkovou

An Impromptu for Eva Šamánková

pp. 211-212

Jan Sommer - Lubomír Sršeň

Bibliografie Evy Šamánkové z let 1947-1994

Bibliography of Eva Šamánková from 1947-1994

pp. 212-215

Reviews

Milan Togner

Ivo Krsek - Zdeněk Kudělka - Miloš Stehlík - Josef Válka, Umění baroka na Moravě a ve Slezsku

pp. 215-217

Ivo Kořán

Ivo Krsek - Zdeněk Kudělka - Miloš Stehlík - Josef Válka, Umění baroka na Moravě a ve Slezsku

pp. 217-218

Milan Žďárský

Malířství 15.-18. století z moravských sbírek

pp. 519-520

Jan Royt

Světice s knihou

pp. 220-221

Zuzana Všetečková

Příběh gotické šablony

pp. 221-223

Jan M. Tomeš

Antonín Chittussi

pp. 223-225

Mahulena Nešlehová

Zbyněk Sekal

pp. 225-227

Jindřich Vybíral

Architektura nové doby v Uměleckých památkách Prahy

pp. 228-229

New Additions to Literature on Art History

pp. 230-231