Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/2013

Články

Jiří Sobek

Ornamentika fleuronné v rukopisu Mater verborum

The Fleuronné Ornament in the Manuscript Mater verborum

s. 102-119

| detail |

Petr Uličný

Architektura pražských synagog 16. a 17. století

The Architecture of Prague’s Sixteenth- and Seventeenth-Century Synagogues

s. 120-137

| detail |

Věra Laštovičková

Zwischen Klassik und Romantik. Das architektonische Schaffen Bernhard Gruebers

Mezi klasikou a romantikou. Architektonická tvorba Bernharda Gruebera

s. 138-162

| detail | PDF |

Zprávy

Simonetta Prosperi Valenti Rodinò

Seventeenth-Century Italian Drawings in Prague: Pietro Testa, Valentin Lefèvre, Giovanni Maria Morandi, Giuseppe Passeri

Italská kresba 17. století v Praze: Pietro Testa, Valentin Lefèvre, Giovanni Maria Morandi, Giuseppe Passeri

s. 163-171

| detail |

Archiv

Petra Kernová

Spor o Bílka: Z dopisů Josefa Maudera, Julia Zeyera, Zdenky Braunerové a jejich současníků

The Bílek Affair: From the Letters of Josef Mauder, Julius Zeyer, Zdenka Braunerová and Their Contemporaries

s. 172-180

| detail |

Recenze

Petr Wittlich

Daniel Hornuff, Bildwissenschaft in Widerstreit. Belting, Boehm, Bredekamp, Burda

s. 181-182

Martin Horáček

Ladislav Kesner – Colleen M. Schmitz (edd.), Obrazy mysli / Mysl v obrazech

s. 183-185

Alena Pomajzlová

Hana Rousová (ed.), Konec avantgardy? Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu

s. 185-187

Rostislav Švácha

Henrieta Moravčíková – Mária Topolčanská – Peter Szalay – Matúš Dulla – Soňa Ščepánová – Slávka Toscherová – Katarína Haberlandová, Bratislava: Atlas sídlisk, Vítajte v panelstory! / Bratislava: Atlas of Mass Housing, Welcome to Prefab Story!

s. 188-190

Anotace

s. 191-194

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 195-198

Česká resumé / English Summaries

s. 199-203