Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2016

Články

Ladislav Kesner

Against the Affectless Iconology of Modern Art

Proti bezemoční ikonologii moderního umění

s. 2-18

| detail |

Eva Forgacs

Art History's One Blind Spot in East-Central Europe: Terminology

Slepá skvrna dějin umění ve středovýchodní Evropě. Terminologie

s. 19-28

| detail |

Dragoş Gh. Năstăsoiu

Patterns of Devotion and Traces of Art. The Pilgrimage of Queen Elizabeth Piast to Marburg, Cologne, and Aachen in 1357

Vzorce zbožnosti a stopy umění. Pouť královny Alžběty Piastovny do Marburku, Kolína nad Rýnem a Cách v roce 1357

s. 29-43

| detail |

Zprávy

Artur Kolbiarz

The Early Baroque Sculpture in Lower Silesia and Johann Georg Bendl

Raně barokní sochařství v Dolním Slezsku a Jan Jiří Bendl

s. 44-56

| detail |

Archiv

Alena Kavčáková

Z pařížských dopisů Jana Zrzavého malíři F. V. Mokrému

Selected Letters from Jan Zrzavý to Artist F. V. Mokrý 

s. 57-72

| detail |

Recenze

Kateřina Horníčková

Dušan Foltýn – Jan Klípa – Pavlína Mašková – Petr Sommer – Vít Vlnas (edd.), Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300

s. 73-77

Jakub Hauser

Julie Jančárková, Ruská malba, kresba a grafika od 19. do poloviny 20. století ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě

s. 77-78

Petr Bišof

Agnes Tieze (ed.), Oskar Kokoschka a pražská kulturní scéna

s. 79-80

Iva Knobloch

Marta Sylvestrová – Jindřich Toman (edd.), Zdeněk Rossmann. Horizonty modernismu

s. 80-82

Rostislav Švácha

Vladimir Papernyj. Kultura 2. Architektura stalinské epochy

s. 82-84

Anotace

s. 85-87

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 88-90

Česká resumé / English Summaries

s. 91-95

Zásady úpravy textů v časopise Umění / Art

s. 96-97