The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2016

Articles

Ladislav Kesner

Against the Affectless Iconology of Modern Art

Proti bezemoční ikonologii moderního umění

pp. 2-18

| detail |

Eva Forgacs

Art History's One Blind Spot in East-Central Europe: Terminology

Slepá skvrna dějin umění ve středovýchodní Evropě. Terminologie

pp. 19-28

| detail |

Dragoş Gh. Năstăsoiu

Patterns of Devotion and Traces of Art. The Pilgrimage of Queen Elizabeth Piast to Marburg, Cologne, and Aachen in 1357

Vzorce zbožnosti a stopy umění. Pouť královny Alžběty Piastovny do Marburku, Kolína nad Rýnem a Cách v roce 1357

pp. 29-43

| detail |

Reports

Artur Kolbiarz

The Early Baroque Sculpture in Lower Silesia and Johann Georg Bendl

Raně barokní sochařství v Dolním Slezsku a Jan Jiří Bendl

pp. 44-56

| detail |

Archives

Alena Kavčáková

Z pařížských dopisů Jana Zrzavého malíři F. V. Mokrému

Selected Letters from Jan Zrzavý to Artist F. V. Mokrý 

pp. 57-72

| detail |

Reviews

Kateřina Horníčková

Dušan Foltýn – Jan Klípa – Pavlína Mašková – Petr Sommer – Vít Vlnas (edd.), Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300

pp. 73-77

Jakub Hauser

Julie Jančárková, Ruská malba, kresba a grafika od 19. do poloviny 20. století ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě

pp. 77-78

Petr Bišof

Agnes Tieze (ed.), Oskar Kokoschka a pražská kulturní scéna

pp. 79-80

Iva Knobloch

Marta Sylvestrová – Jindřich Toman (edd.), Zdeněk Rossmann. Horizonty modernismu

pp. 80-82

Rostislav Švácha

Vladimir Papernyj. Kultura 2. Architektura stalinské epochy

pp. 82-84

Annotations

pp. 85-87

Acquisitions of Art History Sources

pp. 88-90

Česká resumé / English Summaries

pp. 91-95

Editing Principles for Publications in Umění / Art

pp. 96-97