Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2017

Články

Jan Dienstbier

Vain and Transitory Love: Mural Paintings in the Žirovnice Chamber and Mural Decoration in Late Gothic Secular Interiors

Marná a pomíjivá láska. Nástěnné malby žirovnické světnice a výmalba pozdně gotických profánních prostor

s. 2–25

| detail | PDF |

Pavel Kalina

The New Solomon: Architecture as the Embodiment of State Ideology and Political Practice in Early Modern Prague

Nový Šalamoun. Architektura jako materializace státní ideologie a politické praxe v raně moderní Praze

s. 26–36

| detail |

Vendula Hnídková

Hlávkův most: betonový produkt generační obměny

The Hlávka Bridge: a Product in Concrete Marking a Change of Generations

s. 37–52

| detail |

Archiv

Tomáš Kolich

Juan Antonio Ramírez a ikonografie místa

Juan Antonio Ramírez and the Iconography of Place

s. 53–57

| detail |

Juan Antonio Ramírez

Prostor a fantazie. Fantastická literatura versus fantastická architektura

s. 58–65

Rozhovor

Eva Janáčová

Sara Lipton in Conversation with Eva Janáčová

s. 66–70

Recenze

Petr Chotěbor

Richard Němec, Architektura — vláda — země. Rezidence Karla IV. v Praze a zemích Koruny české

s. 71–73

Martin Pavlíček

Petr Macek — Richard Biegel — Jakub Bachtík (edd.), Barokní architektura v Čechách

s. 73–76

Jindřich Vybíral

Harald R. Stühlinger, Der Wettbewerb zur Wiener Ringstraße. Entstehung, Projekte, Auswirkungen / Harald R. Stühlinger (ed.), Vom Werden der Wiener Ringstrasse

s. 77–80

Nicholas Sawicky

Tomáš Winter — Lenka Bydžovská — Pavla Machalíková — Taťána Petrasová (edd.), Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice a „jiné“ umění 

s. 80–82

Martin Charvát

Agnes Husslein-Arco — Alexander Klee (eds), Cubism — Constructivism — Form Art. Klimt, Kupka, Picasso and Others

s. 83–84

Petr Wittlich

Lenka Bydžovská a Karel Srp (edd.), Krása bude křečovitá. Surrealismus v Československu 1933–1939

s. 85–86

Anotace

s. 87–91

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 92–95

Česká resumé / English Summaries

s. 96–99

Zásady úpravy textů v časopise Umění/Art

s. 100–101