The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2017

Articles

Jan Dienstbier

Vain and Transitory Love: Mural Paintings in the Žirovnice Chamber and Mural Decoration in Late Gothic Secular Interiors

Marná a pomíjivá láska. Nástěnné malby žirovnické světnice a výmalba pozdně gotických profánních prostor

pp. 2–25

| detail |

Pavel Kalina

The New Solomon: Architecture as the Embodiment of State Ideology and Political Practice in Early Modern Prague

Nový Šalamoun. Architektura jako materializace státní ideologie a politické praxe v raně moderní Praze

pp. 26–36

| detail |

Vendula Hnídková

Hlávkův most: betonový produkt generační obměny

The Hlávka Bridge: a Product in Concrete Marking a Change of Generations

pp. 37–52

| detail |

Archives

Tomáš Kolich

Juan Antonio Ramírez a ikonografie místa

Juan Antonio Ramírez and the Iconography of Place

pp. 53–57

| detail |

Juan Antonio Ramírez

Prostor a fantazie. Fantastická literatura versus fantastická architektura

pp. 58–65

Interview

Eva Janáčová

Sara Lipton in Conversation with Eva Janáčová

pp. 66–70

Reviews

Petr Chotěbor

Richard Němec, Architektura — vláda — země. Rezidence Karla IV. v Praze a zemích Koruny české

pp. 71–73

Martin Pavlíček

Petr Macek — Richard Biegel — Jakub Bachtík (edd.), Barokní architektura v Čechách

pp. 73–76

Jindřich Vybíral

Harald R. Stühlinger, Der Wettbewerb zur Wiener Ringstraße. Entstehung, Projekte, Auswirkungen / Harald R. Stühlinger (ed.), Vom Werden der Wiener Ringstrasse

pp. 77–80

Nicholas Sawicky

Tomáš Winter — Lenka Bydžovská — Pavla Machalíková — Taťána Petrasová (edd.), Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice a „jiné“ umění 

pp. 80–82

Martin Charvát

Agnes Husslein-Arco — Alexander Klee (eds), Cubism — Constructivism — Form Art. Klimt, Kupka, Picasso and Others

pp. 83–84

Petr Wittlich

Lenka Bydžovská a Karel Srp (edd.), Krása bude křečovitá. Surrealismus v Československu 1933–1939

pp. 85–86

Annotations

pp. 87–91

Acquisitions of Art History Sources

pp. 92–95

Česká resumé / English Summaries

pp. 96–99

Editing Principles for Publications in Umění/Art

pp. 100–101