Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2007

Články

Ivo Hlobil

Die tschechische Kunstforschung und die Bronzegruppe des hl. Georg auf der Prager Burg

České dějiny umění a bronzové sousoší sv. Jiří na Pražském hradě

s. 3-27

| detail |

Klára Benešovská

St George the Dragon-slayer - the Eternal Pilgrim without a Home?

Sv. Jiří drakobijce na Pražském hradě - věčný poutník bez domova?

s. 28-39

| detail | PDF |

Antonín Kalous

Declaratio brevis Corone immaculate virginis: A Source for Late Medieval Popular Piety

Declaratio brevis Corone immaculate virginis: pramen pozdně středověké zbožnosti

s. 40-442

| detail |

Lubomír Konečný - Roman Prahl

Pomník maršála Radeckého a ikonografie hrdiny na štítě

The Monument to Marshal Radetzky and the Iconography of the Hero on the Shield

s. 45-68

| detail |

Zprávy

Hynek Látal

Úvahy nad objevenou disertací Viktora Kotrby

Reflections on a Recovered Dissertation of Viktor Kotrba

s. 69-73

| detail |

Recenze

Iva Adámková

Hana Šedinová, Drahokamy Svatováclavské kaple

s. 73-75

Eliška Fučíková

Thea Vignau-Willberg, In Europa zu Hause. Niederländer in München um 1600

s. 75-79

| PDF |

Pavel Suchánek

Friedrich Polleroß (Hg.), Reiselust & Kunstgenuss. Barockes Böhmen, Mähren und Österreich

s. 80-81

Kasia Murawska-Muthesius

Piotr Piotrowski, Awangarda w cieniu Jałty: Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej v latach 1945-1989

s. 82-84

Anotace

s. 85-86 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 87-91 

Česká resumé / English Summaries

s. 92-97 

Zásady úpravy textů

s. 98 

Editing Principles

s. 99