Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/6/2002

K dějinám časopisu Umění

Pavla Sadílková

Půlstoletí psaní o umění v Umění

Half a Century of Writing about Art in Umění / Art

s. 3-11

Grafické úpravy obálek v letech 1953-2001

The Graphic Design of the Cover from 1953-2001

s. 12-24

Tomáš Winter

Chronologický přehled redaktorů, redakčních rad a grafických úpravců časopisu Umění

A Chronological Overview of the Editors, Editorial Boards and Graphic Designers of Umění/Art

s. 25

Bibliografie

Polana Bregantová

Bibliografická poznámka

A Guide to the Bibliography

s. 28-29

Polana Bregantová

Autorská část

Entries on Authors

s. 31-272

| PDF |

Polana Bregantová

Rejstřík jmenný

Index of Names

s. 273-325

| PDF |

Polana Bregantová

Rejstřík místní

Index of Places

s. 326-363

| PDF |