The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/6/2002

The history of the journal Umění / Art

Pavla Sadílková

Půlstoletí psaní o umění v Umění

Half a Century of Writing about Art in Umění / Art

pp. 3-11 (English summary)

Grafické úpravy obálek v letech 1953-2001

The Graphic Design of the Cover from 1953-2001

pp. 12-24

Tomáš Winter

Chronologický přehled redaktorů, redakčních rad a grafických úpravců časopisu Umění

A Chronological Overview of the Editors, Editorial Boards and Graphic Designers of Umění/Art

p. 25

Bibliography for the journal Umění / Art 1953 - 2002

Polana Bregantová

Bibliografická poznámka

A Guide to the Bibliography

p. 28-29

Polana Bregantová

Autorská část

Entries on Authors

pp. 31-272

| PDF |

Polana Bregantová

Rejstřík jmenný

Index of Names

pp. 273-325

| PDF |

Polana Bregantová

Rejstřík místní

Index of Places

pp. 326-363

| PDF |