Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/1996

Články

Petr Wittlich

Konec století

The Fin de Siècle

s. 3-8

Miroslav Petříček jr.

Krajiny duše 

The „ Paysage de l´Ame“

s. 9-15

Vojtěch Lahoda

Kupkovo Tvoření v umění výtvarném: „organické“ a české souvislosti

František Kupka´s Creation in Visual Art: „Organic“ and Czech Connections

s. 16-40

Karel Srp

Filozofie přístěnku

The Philosophy of Resess

s. 41-52

Tomáš Hříbek

AUF/BAU/HAUS. Stopování souvislostí mezi logickým positivismem a avantgardním uměním

AUF/BAU/HAUS. Tracking the Continuities Between Logical Positivism and Avant-garde Art 

s. 53-73

Kamil Nábělek

Kvart-Sborník poesie a vědy

Kvart-an Anthology of Poetry and Science

s. 74-92

Zprávy

Rostislav Švácha

Debata o projektu „A Tense Alliance“

s. 93

Polemika

Ivana Kyzourová

Ještě ke Strahovské obrazárně

s. 94-97

Recenze

Milada Studničková

Á. Mikó – I. Takásc ed., Pannonia Regia

s. 98-102

Lubomír Konečný

Milan Togner, Sandro Botticelli

s. 102-103

Otto M. Urban

Roman Prahl – Lenka Bydžovská, Volné směry. Časopis secese a moderny

s. 103-105

Vojtěch Lahoda

Patricia Molins – Peter Wollen ed., Salomé. Un Mito Contemporáneo 1875 – 1925

s. 105

Anděla Horová

České moderní a soudobé umění ve Veletržním paláci v Praze

s. 105-111

Lenka Bydžovská

Luboš Merhaut – Otto M. Urban ed., Moderní revue 1894 – 1925 

s. 111-112

Otto M. Urban

Félicien Rops

s. 112-114

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 115