The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/1996

Articles

Petr Wittlich

Konec století

The Fin de Siècle

pp. 3-8

Miroslav Petříček jr.

Krajiny duše 

The „ Paysage de l´Ame“

pp. 9-15

Vojtěch Lahoda

Kupkovo Tvoření v umění výtvarném: „organické“ a české souvislosti

František Kupka´s Creation in Visual Art: „Organic“ and Czech Connections

pp. 16-40

Karel Srp

Filozofie přístěnku

The Philosophy of Resess

pp. 41-52

Tomáš Hříbek

AUF/BAU/HAUS. Stopování souvislostí mezi logickým positivismem a avantgardním uměním

AUF/BAU/HAUS. Tracking the Continuities Between Logical Positivism and Avant-garde Art 

pp. 53-73

Kamil Nábělek

Kvart-Sborník poesie a vědy

Kvart-an Anthology of Poetry and Science

pp. 74-92

News

Rostislav Švácha

Debata o projektu „A Tense Alliance“

p. 93

Polemic

Ivana Kyzourová

Ještě ke Strahovské obrazárně

pp. 94-97

Reviews

Milada Studničková

Á. Mikó – I. Takásc ed., Pannonia Regia

pp. 98-102

Lubomír Konečný

Milan Togner, Sandro Botticelli

pp. 102-103

Otto M. Urban

Roman Prahl – Lenka Bydžovská, Volné směry. Časopis secese a moderny

pp. 103-105

Vojtěch Lahoda

Patricia Molins – Peter Wollen ed., Salomé. Un Mito Contemporáneo 1875 – 1925

pp. 105

Anděla Horová

České moderní a soudobé umění ve Veletržním paláci v Praze

pp. 105-111

Lenka Bydžovská

Luboš Merhaut – Otto M. Urban ed., Moderní revue 1894 – 1925 

pp. 111-112

Otto M. Urban

Félicien Rops

pp. 112-114

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

p. 115