Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Tomáš Murár

Nighthawks in The Age of Anxiety. Interpretation of the painting by Edward Hopper by means of the ‘Baroque eclogue’ of Wystan Hugh Auden

Článek se zabývá interpretací obrazu amerického malíře Edwarda Hoppera (1882–1967) Noční dravci (Nighthawks) z roku 1942, a to básní Wystana Hugha Audena (1907–1973) Doba úzkosti. Barokní ekloga (The Age of Anxiety. A Baroque Eclogue) z roku 1947. Základní premisou studie je podobnost obou uměleckých děl, která vznikají ve stejné době a na stejném místě, tedy v první polovině čtyřicátých let 20. století v USA. Hopper i Auden volí stejný umělecký motiv, noční bar se čtveřicí protagonistů, kteří se scházejí uprostřed války a hledají únik z válečného chaosu vnějšího světa. Článek sleduje možnosti interpretace Hopperova ikonického obrazu Audenovou básní i v kontextu dobových úvah Alfreda Schütze (1899–1959) a Jeana Gebsera (1905–1973), kteří přemýšlejí v době, v níž vznikají Noční dravci a Doba úzkosti, o možnostech prostupování jednotlivých oddělených realit a o věčně trvající přítomnosti doby třicátých a čtyřicátých let 20. století. Studie interpretací Nočních dravců v Době úzkosti sleduje možné „trhliny“ v tradici amerického malířství způsobem výzkumu svébytného (uměleckého) času a prostoru vytvářeného ve zkoumaných uměleckých dílech. 


< zpět