Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Otto M. Urban

Hrozná monstra vědy a strašné příšery umění: Redonovo Pokušení svatého Antonína

Příběh pokušení sv. Antonína patří k oblíbeným námětům v dějinách výtvarného umění. V poslední třetině 19. století se stává, vlivem Gustava Flauberta, klíčovým tématem moderních umělců (F. Rops, F. Knopff, A. Kubin). V těchto letech zobrazil Odilon Redon příběh pokušení ve třech litografických cyklech, obsahujících více než 40 listů. Význam cyklů tkví v umělcově schopnosti provázat výtvarnou formu s filosoficky uceleným konceptem. Redon zde nově formuluje vztah vědeckého poznání (přírodních věd) a umělecké tvorby.


< zpět