Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Martina Pachmanová

Collective Desires: Czech Avant-Garde Architecture and the Production of Degendered Space

Studie Martiny Pachmanové zkoumá roli genderové problematiky v avantgardním projektu budování beztřídní společnosti. Autorka poukazuje na těsné spojení boje za nový životní styl s otázkami ženské emancipace, módy, bydlení apod. Zároveň upozorňuje na jistý paradox českým levicových intelektuálů, kteří sice propagovali kolektivní "pohlavní" rovnost a hlásali zrušení instituce rodiny, současně se ale pohybovali ve starém viktoriánském modelu, přisuzujícím ženám místo v domácnosti či role podléhající vizuální a mocenské kontrole.


< zpět