Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Martina Koukalová

„Mám vám pověděti své dojmy z Moskvy a Leningradu“. Z cesty architekta Ladislava Machoně do SSSR

Během první poloviny třicátých let minulého století vrcholil zájem české levicově orientované avantgardy o politický a společenský vývoj v Sovětském svazu. Zatímco se u nás stavebnictví vlivem světové hospodářské krize téměř zastavilo, tam probíhal nebývalý architektonický rozmach. Studijní nebo pracovní cestu do SSSR však kvůli finanční, časové a byrokratické náročnosti podniklo jen několik českých architektů a pouze někteří z nich své poznatky a zážitky sepsali. Dochovaná přednáška o exkurzi do SSSR od Ladislava Machoně (1888–1973), který zemi navštívil na přelomu dubna a května 1932, je v tomto kontextu překvapující, protože architekt nepatřil do okruhu avantgardy, ale ke starší generaci žáků Jana Kotěry. Jeho pobyt v SSSR organizovala ruská cestovní kancelář Inturist, jež mimo jiné z důvodu propagace země na Západě zajišťovala pro své klienty pečlivě promyšlený a poměrně nabitý program. Machoňovy poznatky z cesty odpovídají faktu, že šlo o turistický zájezd a že v Moskvě a Leningradu (dnešním Petrohradu) strávil jen pár dní. Přednáška má formu spíše cestopisnou než odbornou, včetně populárního jazyka a toho, že se autor hodně věnoval popisu historických památek. Podobně jako jiní soudobí architekti podrobně líčí cestu vlakem, přechod hranic a běžný život v ulicích, což poukazuje na protichůdnost informací o SSSR publikovaných v dobovém pravicovém i levicovém tisku. Na jednu stranu Machoň neskrývá obdiv k množství realizovaných budov, ale na stranu druhou je kritický k jejich stavebnímu provedení a ke kvalitě architektonického řešení.


< zpět