Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Kimberly Elman Zarecor

Jiří Kroha Reconsidered

Náhlé ukončení profesionální kariéry Jiřího Krohy dosud představovalo neznámou stránku jeho života. Prostřednictvím nalezených pramenů ve Státním ústředním archivu v Praze jsou ve studii ozřejměny ideologické důvody, které vedly v roce 1956 ke zrušení Mistrovského ateliéru národního umělce Jiřího Krohy (MANU) a jeho odchodu do ústraní. Od té doby tvůrce vystupoval již jen jako příležitostný poradce památkářů a zabýval se dějinami sovětské architektury.


< zpět