Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Karel Stejskal

Ikonoklasmus českého středověku a jeho limity

Článek se soustřeďuje na podstatu ikonoklasmu českého středověku, živého zejména v husitské době. Ukazuje, že starší výklady ikonoklasmu skrze učení Matěje z Janova a jeho následovníků jsou zavádějící, jelikož spisy těchto reformátorů v podstatě pouze opakují myšlenky církevních Otců. Hlavní část studie se věnuje problematice ničení uměleckých děl a husitskému obrazoborectví, které bylo v dosavadní literatuře značně přeceňováno.


< zpět