Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jindřich Vybíral

Das Doppelleben eines modernen Architekten: Karl Johann Benirschke

Architekt Karl Johann Benirschke (1875-1941) byl významným představitelem školy Otty Wagnera. Jindřich Vybíral sleduje dosud neznámé osudy tohoto šumperského rodáka a všímá si jeho tvůrčího profilu. Jak napovídá název článku, žil Benirschke dvojí život. Vedle vzletných návrhů secesních vil, z nichž nebyla pravděpodobně žádná realizována, se živil přízemní praxí stavebního podnikatele, která vyhovovala vkusu běžného publika. Tento fakt příliš nezapadá do ustálených představ o "revoluční" Wagnerově škole a je spíše důkazem pragmatismu jejích absolventů.


< zpět