Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Ivo Kořán

Braunovo bozzetto sv. Luitgardy

Autor se zabývá Braunovou skicou z pálené hlíny pro sousoší sv. Luitgardy, která je nyní v muzeu v tyrolském Oetzu. Toto bozzetto, vyznačující se rudimentální syrovostí tvarů, odkazuje na Brandlovu návrhovou kresbu. V článku jsou vyzdviženy vysoké kvality Braunova díla ve srovnání s příbuznými sochami české provenience. Autor dále rozebírá Braunovu drobnou zlacenou řezbu sv. Luitgardy z Národní galerie v Praze, která je variací vracející se k staršímu, tou dobou již překonanému námětu. Závěr článku pojednává o barevnosti soch.


< zpět