Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Igor Votoupal

K původu malířů Josefa (1730-1802) a Václava (1733-1799) Kramolínů

Autor sleduje rodokmen bratří Josefa a Václava Kramolínů. Vyvrací teze rakouského badatele Carla Nödla včetně předpokládaného italského původu rodiny a dochází k závěru, že otcem jejich otce Josefa byl mlynář Ondřej (Andres) Kramolín, nymburský měšťan a starší obecní, který zemřel v roce 1726 a jehož život je v příspěvku detailněji popsán.


< zpět