Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Mateusz Grzęda

Façade of the House at the Stone Bell and a new Paradigm of Representation

Studie se zabývá možnými inspiračními zdroji pro sochařskou výzdobu průčelí domu U Kamenného zvonu v Praze, kterou tvoří trůnící postavy krále a královny doprovázené dvěma stojícími zbrojnoši. Sochařský soubor vytvořený s největší pravděpodobností v letech 1310–1315 je spojován s českým královským párem, Janem Lucemburským a Eliškou Přemyslovnou, který takto v doprovodu dvou ozbrojených mužů evokuje obřadné vystoupení na veřejnosti. Výjimečné je zde smělé rozhodnutí vystavit sochy krále a královny přímo před zraky poddaných. Tento sochařský program se neodvolává k tradičním, církevním důvodům k užití zobrazení, ale umísťuje zpodobení panovníků v jednoznačně veřejném prostranství. Typem se tak blíží sochařským souborům vytvořeným v Paříži pro členy francouzské královské rodiny z dynastie Kapetovců, zejména pro Filipa IV. Sličného. Článek dokládá, že koncepce analyzovaného průčelí vychází z nového modelu reprezentace vzkvétajícího v kapetovské Francii, v němž osoby sdílející posvátný královský úřad mohly být zastupovány sochařským, trojrozměrným zobrazením nejen ze striktně náboženských, ale i z institucionálních důvodů.


< zpět