Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/2018

Články

Milena Bartlová

„Není možno se vzdát svobody myšlení“. Vincenc Kramář a marxismus 1945–1960

Michal Šroněk

Tovaryšstvo Ježíšovo a město jako prostor řádové reprezentace

Jindřich Toman

The Woman Is Hollow: Toyen’s Melancholy In-Sights

Zprávy

Didier Martens

Ein altniederländisches Triptychon mit elegischem Gedicht im Schloss Lednice (Eisgrub)

Návraty

Ondřej Jakubec

Mezi dvory, kláštery a městy: střední Evropa jako prostor kulturní výměny

Recenze

Zuzana Šidlíková

Lucie Vlčková (ed.), Antonín Kybal: Cesty designu a textilní tvorby

Tomáš Winter

Karel Srp – Lev Pavluch (edd.), Muž s hořící hřívou! Emil Filla a surrealismus 1937–1939

Jindřich Vybíral

Jiří Jung, Lichnovští z Voštic a jejich sběratelské a stavební aktivity v letech 1848–1928

Štěpán Vácha

Jaromír Neumann, Petr Brandl

Martina Šárovcová

Petr Voit, Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí II

Anotace

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

Česká resumé / English Summaries