Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5-6/2017

Články

Jan Dienstbier

Neidhart’s Pranks on Late Medieval Mural Paintings in
Bohemia

Michal Šroněk

Tovaryšstvo Ježíšovo a urbanistické a obrazové intervence
v českých městech

Marie Rakušanová

Je kubismus, který je český, světový? Případ
Kubišta

Vendula Hnídková

Lidice. (Re)konstrukce symbolu

Zprávy

Ingrid Ciulisová

The Painting from Spišský Štvrtok and Art around 1450

Štěpán Vácha

Joachim von Sandrarts Kreuzauffindung in Brünn im Lichte neuer
Erkenntnisse

Marie Fiřtová

Freska Kosmy Damiána Asama v kostele na Bílé Hoře jako
manifest bavorských mocenských aspirací

Ingeborg Schemper-Sparholz

Zwischen Wien und Böhmisch Krumau — Eine Miszelle zum Werk des Bildhauers Johann Anton Zinner

Martin Krummholz

Stavební historie a krajinářská koncepce Lázní Libverda

Recenze

Zsombor Jékely

Jiří Fajt, Der lange Schatten Kaiser Karls IV.

Pavel Kalina

Maurizio Rizzi, Mascariniana. Studi e Ricerche sulla Vita e le Opere di Ottaviano Mascarino / Leonardo Paris — Maurizio Ricci — Augusto Roca De Amicis, Con più dif coltà: La scala ovale di Ottaviano Mascarino nel palazzo del Quirinale

Hana Rudová

Petra Trnková (ed.), Krajina–sídlo–obraz. Romantický řád Jiřího Jana Buquoye

Tomáš Klička

Veronika Hulíková — Taťána Petrasová (edd.), Smysl pro umění

Zdeno Kolesár

Iva Knobloch — Radim Vondráček (edd.), Design v českých zemích 1900–2000

Ondřej Hojda

Jan Dostalík, Organická modernita

Vladimír Czumalo

Petr Kratochvíl, Městský veřejný prostor

Anotace

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

Česká resumé / English Summaries