Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/2017

Články

Tomáš Murár

Nighthawks in The Age of Anxiety. Interpretation of the painting by Edward Hopper by means of the ‘Baroque eclogue’ of Wystan Hugh Auden

Mateusz Grzęda

Façade of the House at the Stone Bell and a new Paradigm of Representation

Dobroslava Horzela

Opus punctile and Stained Glass around 1400

Zprávy

Peter Megyeši

„Et benedictus fructus ventris tui.“ K ikonografii Navštívení ve středověkých nástěnných malbách v Ochtinej a Koceľovciach 

Jana Zapletalová

Tři poznámky k výzdobě sal terren kroměžížského zámku a Lublinského návrhům soch pro podzámeckou zahradu

Archiv

Martina Koukalová

„Mám vám pověděti své dojmy z Moskvy a Leningradu“. Z cesty architekta Ladislava Machoně do SSSR

Recenze

Kateřina Horníčková

Milena Bartlová, Pravda zvítězila: Výtvarné umění a husitství 1380–1490

Ondřej Jakubec

Andrea Steckerová — Štěpán Vácha (edd.), Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách

Nina Stainer

Tomáš Hladík, Sochařská dílna období baroka ve střední Evropě. Od návrhu k provedení / Die Bildhauerwerkstatt der Barockzeit in Mitteleuropa. Vom Entwurf zur Ausführung 

Marie Rakušanová

Karen L. Carter — Susan Waller (edd.), Foreign Artists and Communities in Modern Paris, 1870–1914. Strangers in Paradise

Petr Ingerle

Hana Rousová, Abstrakce mezi centry modernity 1918–1950. Nejen o vztazích volného a užitého umění

Milan Pech

Zora Rusinová, Súdružka moja vlasť. Vizuálna kultúra obdobia stalinizmu na Slovensku

Anotace

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

Česká resumé / English Summaries