Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/2018

Články

Michael Gubser

Riegl, Phenomenology, and the Ethics of Vision

Michaela Ramešová

Portál do Staré sněmovny. K původu a povaze vzorů all’antica v huti Benedikta Rieda

Hubert Guzik

Architecture and Public Opinion Polls in Czechoslovakia shortly af er the Second World War

Archiv

Klára Benešovská

Kauza Václav Mencl: někdo musí z kola ven. Příspěvek k výuce dějin umění v letech 1938–1952

Návraty

Rostislav Švácha

Sigfried Giedion: Space, Time, and Architecture

Recenze

Jan Fiřt

Daniela Rywiková, Speculum Mortis

Kateřina Horníčková

Ondřej Jakubec, Kde jest, ó smrti, osten tvůj?

Jakub Bachtík

Petr Uličný a kol., Architektura Albrechta z Valdštejna

Martina Bezoušková

Rodin. Le livre du centenaire

Miroslav Marcelli

Monika Mitášová a kol., Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela

Anotace

Z přirůstků uměleckohistorické literatury

Česká resumé / English Summaries