Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/2019

Články

Blanka Kubíková

The Image of Princess and Queen Anne of Bohemia and Hungary in the Habsburg Dynasty Self-Presentation

Maria Männig

Hans Sedlmayr's Cathedral – a Pathos-Formula of Modernism

Dita Dvořáková

Architektura a státní bytová politika v letech třetí Československé republiky (1945–1948)

Zprávy

Peter Megyeši

A Trecento Angevin polyptych, the Adoration of the Magi, and a Thirsty Servant

Anna Hamrlová

Superiores generales: Telčský soubor obrazů jezuitských generálů v kontextu předloh, pojetí a funkce

Recenze

Anotace

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

Česká resumé / English Summaries