Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1-2/2019

Články

Petr Šámal

Syndrom fíkového listu. Nahé tělo v sochařství veřejného prostoru Prahy 19. a 20. století

Ondřej Hojda

A Bewildering Affinity: European Architectural Modernism and Japanese Traditional Building after World War II

Jakub Hauser

„Co kde mezi ruskou emigrací zůstalo krásného, to vše sem pietně sneseno." Výtvarná sbírka Ruského kulturně-historického muzea

Zprávy

Rastislav Rusnák

Madonna and Child from Košice. Reflections of the Italian Renaissance in the Find of a Relief Mould

Barbora Řepková

Sen o stadionu. Dlouhá cesta ke stavbě plaveckého stadionu v Praze-Podolí

Jana Zapletalová — Alessandro Nesi

The Painting by Ulisse Ciocchi from the Archbishops' Collection in Kroměříž

Archiv

Patrik Farkaš

The Last Will of Jakob Bogdani (1658-1724), an Upper-Hungarian Painter at the British Court

Tomáš Hylmar

„Jsme jediní moderní ve svých generacích." Úvahy nad činností Skupiny 42 v dopisech Jindřicha Chalupeckého z roku 1945

Recenze

Sabina Rosenbergová

Inkarnat und Signifikanz. Das menschliche Abbild in der Tafelmalerei von 200 bis 1250 im Mittelmeerraum

Pavol Černý

Kateřina Kubínová, Pražský evangeliář Cim 2. Rukopis mezi zeměmi a staletími středověké Evropy

Blanka Kubíková

Thea Vignau-Wilberg, Joris and Jacob Hoefnagel. Art and Science Around 1600

Andrej Koziel

Štěpán Vácha a Radka Heisslerová, Ve stínu Karla Škréty. Pražští malíři v letech 1635-1680

Pavla Machalíková

Katarína Beňová, Z akademie do přírody. Podoby krajinomalby ve střední Evropě 1860-1890

Josef Vojvodík

Zdeněk Brdek, Obhájce moderního umění. Jindřich Chaloupecký v kontextu 30. a 40. let 20. století

Martin Charvát

Pavla Machalíková a Tomáš Winter (edd.), Nespatříte hada

Kimberly Zarecor

Lucie Skřivánková, Rostislav Švácha, Eva Novotná a Karolína Jirkalová (edd.), Paneláci 1 & 2

Anotace

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

České resumé