Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2021

Články

Jaroslav Zeman

Mosty do minulosti. Specifika architektury českých Němců a její inspirační zdroje na příkladu severních Čech

Bronislava Rokytová

Groszův automobil na lodi a Bertovy stokoruny na pokuty. | Opomenutý umělec Josef Jusztusz alias známý antinacistický karikaturista Bert

Aleksandra Paradowska

Hitler’s Officials at Home in Germany-Occupied Poland

Zprávy

Daniela Rywiková

Hanging at the Crossroads: The Crucifixion in the Prague Edition of Mater verborum

Andrzej Kozieł

Presentation of Johann Franz de Backer’s The Finding of the Body of Duke Henry II the Pious as the First Temporary Painting Show in Wrocław

Archiv

Ondřej Vodička

Štěpán ze Staňkova a kauza pokladu kapituly Všech svatých na Pražském hradě za husitských válek

Rozhovor

Vladimir Levin in Conversation with Eva Janáčová

Recenze

Tereza Johanidesová

Krista Kodres — Kristina Jõekalda (edd.), A Socialist Realist History?

Jan Salava

Zdeňka Míchalová, Měšťané, umělci, řemeslníci

Sylva Dobalová — Petr Uličný

Dirk Jacob Jansen, Jacopo Strada and Cultural Patronage at The Imperial Court

Anežka Mikulcová

Václav Hájek, Obzory a ruiny: Viditelné a neviditelné v romantické krajinomalbě

Katarína Beňová

Roman Prahl, Chitussi

Jitka Šosová

Jan Mergl — Lenka Merglová Pánková (edd.), Jan Koula — novorenesančník a vlastimil

Anotace

Česká resumé / English summaries

Zásady úpravy textů v časopise Umění/Art / Editing Principles for Publications in Umění/Art