Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2022

Články

Achim Timmermann

‘dem heylighen Cruse to Werle…’: The Architectural Presentation of Civic Relics along Westphalia’s Hellweg, ca. 1370 – ca. 1430

Marcela Hanáčková

The First Steps of Socialist Realism in Czechoslovakia. A Long Visit of Soviet Architects in 1946/1947 and the Czechoslovak Response

Emma Hanzlíková

Předpoklady vystavování asijského umění v muzejním kontextu. Kuriozity, kořisti a artefakty z pohledu tradice umění východní Asie

Zprávy

Kamil Boldan

Krumlovský Mistr dvou stylů. K počátku renesanční knižní vazby v Čechách

Petra Skarupsky

The Battle of Grunwald in Prague: Reception of the 1959 Exhibition of Polish Painting in Czechoslovakia

Polemika

Matthew Rampley

Architektura v regionech: metoda, hodnocení a topografický impuls

Recenze

Magdalena Lanuszka

Ivan Gerát, Iconology of Charity

Stanislava Fedrová

Ingrid Halászová, Před portrétom

Petr Šámal

Jakub Jareš – Jakub Bachtík – Lukáš Duchek (edd.), Chrám umění Rudolfinum

Julia Secklehner

Anna Pravdová – Annie Le Brun – Annabelle Görgen-Lammers, Toyen 1902–1980 . – Karla Huebner, Magnetic Woman. Toyen and the Surrealist Erotic

Jessica Breier

Hana Buddeus (ed.), Sudek a sochy

Zuzana Krišková

David Kulhánek, Oldřich Kulhánek. Malá anatomie zdrojů – Marcel Fišer, Jiří Načeradský. Podle fotografie – Tomáš Winter, Jaroslava Pešicová. Kočky, psi a Robert Rauschenberg

Anotace

Česká resumé / English summaries