Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/1995

Články

Pavel Černý

Rytá kresba se zobrazením Ukřižovaného v kryptě dómu v Brně

Eine geritzte Zeichnung mit der Darstellung des Gekreuzigten in der Domkrypta zu Brünn

s. 491-500

Ivo Kořán

Etika Miraculosy

Ethic of Miraculosa

s. 501-513

Josef Vojvodík

Mácha und Štýrský. Zur Problematik der ästhetischen Konkretisation der Poetik von K. H. Mácha im Werk von Jindřich Štýrský

Mácha a Štýrský. K problematice estetické konkretizace poetiky K. H. Máchy v díle Jindřicha Štýrského

s. 514-549

Karel Srp

Images without Grammar

Obrazy bez gramatiky

s. 551-567

Petr Král

Jindřich Štýrský, předchůdce

Jindřich Štýrský, Précurseur

s. 568-574

Jindřich Toman

Pořád tady rejdějí . . . Tři dopisy Jaromíra Krejcara Romanu Jakobsonovi

They keep roving around . . . - Three Letters from Jaromír Krejcar to Roman Jacobson

s. 575-578

Zprávy

Rostislav Švácha

Za Jiřím Kotalíkem

s. 579

Kateřina Dostálová

Bibliografie Jiřího Kotalíka

s. 580-586

Dušan Búran

K pätsedemdesiatke Vlasty Dvořákovej

s. 587-588

Zuzana Všetečková, Mária Kučerová

Bibliografie Vlasty Dvořákové

s. 589-591

Jiří Kroupa

Jubileum Jarmily Vackové

s. 592-593

Zuzana Všetečková, Jarmila Vacková

Bibliografie Jarmily Vackové

s. 594-596

Ivo Hlobil

Velká výstava jubilujícího arcibiskupství v Záhřebu

s. 597-600

Recenze

Christopher Long

A Sea Change in the History of Viennese Modernism

s. 601-602

Petr Wittlich

Expresionismus a české umění 1905-1927

s. 603-604

Monika Platzer

Jaromír Krejcar 1895-1949

s. 605-606

Milena Bartlová

Nová Supplementa časopisu Památky archeologické

s. 607

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 608-609