Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/1994

Články

Jan Royt

Exegeze nebo ilustrace? Deuterokanonické knihy Starého zákona a ikonografie

Exegesis or illustrations?

s. 419-426

Vít Vlnas – Tomáš Sekyrka

Peter Cornelius v Praze

Peter Cornelius in Prag

s. 427-444

Karel Srp

The techniques of Fate. Certain principles of the work of Jiří Kolář

Techniky osudu. Některé principy díla Jiřího Koláře

s. 445-453

Mahulena Nešlehová

Klinge und Samt – informelle Strukturen in der tschechischen Kunst

Ostří a samet – informelní struktury v českém umění

s. 454-458

Alena Schulzová

Antické sklo v olomoucké univerzitní sbírce

Antique glass in the Olomouc university collection

s. 459-461

Zprávy

Karel Stejskal

Sedmdesát pět let Anežky Merhautové

s. 462-463

Polana Bregantová

Bibliografie Anežky Merhautové

s. 463-467

Jan Kříž

Sedmdesátini profesora Jaromíra Neumanna

s. 467-468

Polana Bregantová

Bibliografie prací Jaromíra Neumanna z let 1984-1994

s. 469

Jaromír Dušek

Poznámky k typu koně – plastiky Andriaena de Vriese

s. 469-471

Jiří Šerých

Kamínek do secesní mozaiky. Jaroslav Libra 1892-1914

s. 471-474

Jaromír Neumann

Historie umění je humanistická disciplína

s. 468-469

Jan E. Svoboda

Neznámí známí: bratři Waigantové

s. 474-479

Recenze

Jiří Roháček

Vom Quellenwert der Inschriften. Vorträge und Berichte der Fachtagung Esslingen 1990

s. 480-481

Marian Bisanz-Prakken

Besprechung der Ausstellung Niederlandische Zeichnungen des 16. und 17. Jahrhunderts in der Nationalgalerie Prag

s. 481-488

Vít Vlnas

Johannes von Nepomuk 1393-1993; herausgegeben von Reinhold Baumstark, Johanna von Herzogenberg und Peter Volk

s. 488-490

Jiří Pešek

Lubomír Slavíček (ed.), Artis pictorae amores. Evropa v zrcadle pražského barokního sběratelství

s. 490-491

Lubor Machytka

Lubomír Slavíček (ed.), Artis pictorae amores. Evropa v zrcadle pražského barokního sběratelství

s. 491-493

Jan Sedlák

Výtvarné Brno 1918-1938. 49. Bulletin Moravské galerie v Brně

s. 493-497

Taťána Petrasová (ed.)

Bibliografie českých uměleckohistorických publikací 1993

s. 498-504