Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5/1995

Články

Milada Vilímková

Dějiny Lobkovického paláce na Pražském hradě

The History of the Lobkowitz Palace at the Prague Castle

s. 395-510

Petr Chotěbor — Tomáš Durdík

Lobkovický palác - renesance a mynýrismus

Lobkowitz Palace - Rennaisance and Mannerism

s. 411-424

Věra Naňková — Jaroslava Lencová

Barokní přestavba Lobkovického paláce

The Baroque Reconstruction of the Lobkowitz Palace

s. 425-432

Michal Šroněk — Lubomír Konečný

Malířská výzdoba Lobkovického paláce

The Decorative Painting of the Lobkowitz Palace

s. 433-441

Marie Pospíšilová

Lobkovický palác v 19. a na počátku 20. století

The Lobkowitz Palace During the 19th and Early 20th Centuries

s.442-444

Lubomír Slavíček

Paralipomena k dějinám berkovské a nostické obrazové sbírky (Materiálie k českému baroknímu sběratelství II.)

Paralipomena to the History of the Berka and Nostitz Collections of Paintings

s. 445-471

Zprávy

Petr Macek, Mojmír Horyna

PhDr. Ing. Jan Muk

s. 472-475

Věra Naňková

Bibliografie Jana Muka

s. 475-478

Tomáš Kleisner

Upřesnění k atribucím Václava Vančury

s. 478-479

Recenze

Michal Šroněk

Nově restaurovaná díla barokního umění. Obrazy P. Brandla, J. J. Heinsche, S. Noseckého, V. V. Reinera, F. Trevisaniho a plastika M. J. Brokofa

s. 480-481

Lubomír Konečný

Leonardo da Vinci, Úvahy o malířství

s. 481-482

Lubomír Konečný

Thea Vignau-Wilberg, Archetypa studiaque patris Georgii Hoefnagelii

s. 482-485

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 486-487