Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

5/1996

Články

Jan M. Tomeš

Pohled na české krajinářství let 1890-1910

A look at Czech Landscape Painting from 1890-1910

s. 374-390

Otto M. Urban

Na cestě k věčnému ideálu

The Path to an Eternal Ideal

s. 391-410

Edith Jeřábková

K ideovým aspektům Kotěrova Národního domu v Prostějově

On the ideological aspects of Kotěra‘s Národní dům (National House) at Prostějov

s. 411-424

Rostislav Švácha

Zdeněk Pešánek jako architekt

Zdeněk Pešánek as Architect

s. 425-437

Pavel Halík

Ideologická architektura

Ideological Architectura

s. 438-460

Zprávy

Jan Royt

K sedmdesátinám profesora Jaromíra Homolky

s. 461-462

Polana Bregantová

Bibliografie Jaromíra Homolky z let 1986-1996

s. 462-463

Lubomír Slavíček

K narozeninám Profesora Pavla Preisse

s. 463-466

Michaela Voldřichová

Bibiliografie prací Pavla Preise z let 1987-1996

s. 466-467

Recenze

Klaus Spechtenhauser

Miroslav Masák-Rostislav Švácha-Jindřich Vybíral, Veletržní palác v Praze/The Trade Faire Palace in Prague

s. 468-471

Pavel Vlček

Václav Ledvinka-Bohumír Mráz-Vít Vlnas, Pražské paláce

s. 471-473

Otto M. Urban

Totenmesse, Munch-Weiss-Przybysewski

s. 473-475

Elizabeth Clegg

Menzel 1815-1905: La Névrose du Vrai

s. 475-478

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 479-480