Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/1995

Články

Karel Malich

Záznam ze skicáku (1973)

Memorandum of Scetchbook (1973)

s. 291-295

Karel Srp

Ediční poznámka k Malichovu Záznamu ze skicáku

s. 295

Udo Kultermann

The Function of Architectural Drawings

Funkce architektonických kreseb

s. 296-308

James Elkins

Is It Still Possible to Write a Survey of Art History?

Je ještě možné napsat přehled dějin umění?

s. 309-316

Jiří Kroupa

„Lieu de plaisance“ und das barocke Mähren. Notizen zu einem „französischen Modus“ in der Architektur des 18. Jahrhunderts

„Lieu de plaisance“ a barokní Morava. Poznámky k „francouzskému architektonickému způsobu“ v 18. století

s. 317-337

Václav Vančura

Ottavio Mosto

s. 338-353

Jaroslav Pížl

K otázkám nového expresionismu v české malbě 80. let

Questions to the New Expressionism in the Czech Painting of the 1980s

s. 354-369

Zprávy

Pavla Pečinková

Blahopřání Jaroslavu Slavíkovi

s. 370-371

Kateřina Dostálová

Bibliografie PhDr. Jaroslava Slavíka

s. 371-373

Alena Veselá

Anthoni Bays: Zahradní hostina rodu Hohenembsů

s. 373-374

Daniela Karasová

Výzdoba chórových lavic klášterního kostela sv. Vojtěcha v Broumově

s. 374-379

Recenze

Karel Stejskal

František Šmahel, Husitská revoluce I-IV.

s. 380-387

Beket Bukovinská

Anna Maria Giusti, Pietre Dure

s. 387-388

Pavel Halík

Rostislav Švácha, Od moderny k funkcionalismu

s. 388-390

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 391-392