Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/5/1994

Články

Josef Krása

Zobrazení české koruny (1982)

Representations of the Czech Crown

s. 267-274

Beket Bukovinská

K problematice původu a datování českého korunovačního jablka a žezla

On the Issues of Origin and Dating of the Czech Coronation Orb and Sceptre

s. 275-287

Nina Bažantová – Milena Bravermanová – Alena Samohýlová

Korunovační roucha českých panovníků

Coronation Robes of the Czech Sovereigns

s. 288-307

Petr Chotěbor

Korunní komora. Průzkum středověkých detailů a zpráva o nejmladších opravách

Crown Chamber. Research of the Medieval Details and a Report on the Earliest Repairs

s. 308-310

Taťána Petrasová

Krannerova oprava Korunní komory v katedrále sv. Víta v letech 1866-1868

Kranner´s Repair of the Crown Chamber in St. Vitus Cathedral between 1866 and 1868

s. 311-318

Dana Stehlíková

Tři nezvěstné zlatnické práce z Prahy. Předběžná zpráva

Three Missing Romanesque Goldsmith Works from Prague. Preliminary Report

s. 319-323

Milan Togner

Románske maliarstvo na Slovensku

Romanische Malerei in der Slowakei

s. 324-338

Rudolf Chadraba

Rex Cyrus Significat. Typologische Dimensionen des idealen Herrscherbildes

Typologické dimenze obrazu ideálního vládce

s. 339-358

Karel Stejskal

Universalismus Karla IV. a jeho výraz ve výtvarném umění

Universalismus des Kaisers Karls IV. und sein Ausdruck in der Kunst

s. 359-371

Thea Vignau-Wilberg

Humanistische Naturbetrachtung die ARCHETYPA von Joris und Jacob Hoefnagel

Humanistické úvahy o přírodě – „Archetypa” Jorise a Jacoba Hoefnagelů

s. 372-378

Hana Seifertová

Historici umění o Georgu Flegelovi v minulosti a dnes

Art Historians on Georg Flegel in the Past and Today

s. 379-383

Ivo Hlobil

Nachforschung über die Herkunft des Malers Georg Flegel in Olmütz

Výzkum o původu malíře Georga Flegela v Olomouci

s. 384-387

Rostislav Švácha

The Lemberger-Gombrich Villa in Vienna by Jan Kotěra

Vila Lemberger-Gombrich ve Vídni od Jana Kotěry

s. 388-392

Petr Wittlich

Boštíkova transcendence

Boštík´s Transcendency

s. 393-396

Zprávy

Bohumil Štverák

Materiálový průzkum zlata korunovačních klenotů českých

s. 397-399

Zuzana Všetečková

Nástěnné malby v domě U kohouta“ čp. 2/I na Staroměstském náměstí v Praze

s. 399-404

Recenze

Jaroslav Čechura

Jiří Kuthan, Přemysl Otakar II. Král železný a zlatý. Král zakladatel a mecenáš

s. 405-406

Rudolf Chadraba

František Kavka, Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355-1378). Země České koruny, rodová, říšská a evropská politika

s. 406-407

Klára Benešovská

Barbara Baumüller, Der Chor des Veitsdomes in Prag. Die Königskirche Kaiser Karls IV.

s. 407-413

Olga Kotková

Petrus Christus. Renaissance Master of Brugges

s. 413-415

Vojtěch Lahoda

Mezery v historii 1890-1938. Polemický duch střední Evropy Němci, Židé, Češi

s. 415-416