Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/1995

Články

Zdeněk Kudělka

Počátky brněnského dómu

Die Anfänge der Brünner Domkirche

s. 197-218

Zuzana Všetečková

Some Remarks on the Osek Lectionary (NK Praha Osek 76)

Několik poznámek k Oseckému lekcionáři

s. 219-223

Margarete Andersson-Schmitt

Eine mittelalterliche Beschreibung der Fresken im Emmauskloster zu Prag

Středověký popis nástěnných maleb v emauzském klášteře v Praze

s. 224-231

Jacek Dębicki

Beitrag zu den kulturellen Beziehungen Polens und Böhmens im Mittelalter. Die Pieta aus der Barbarakirche in Krakau

Příspěvek ke kulturním vztahům Polska a Čech ve středověku. Pieta z chrámu sv. Barbory v Krakově

s. 232-246

Pavel Kalina

Cordium penetrativa. An Essay on Iconoclasm and Image Worship around the Year 1400

Cordium penetrativa. Esej o obrazoborectví a ctění obrazů kolem roku 1400

s. 247-257

Zprávy

Dobroslav Líbal

O soupisu památek v pražské historické rezervaci

s. 258-264

Arthur Saliger

Gedanken zur „Goldenen Pforte” des Prager Veitsdomes

s. 264-268

Věra Naňková

Grisonští řemeslníci v Čechách a na Moravě

s. 268-274

Recenze

Milena Bartlová

Henk van Os, The Art of Devotion in the Late Middle Ages in Europe 1300-1500. - Wojciech Marcinkowski, Przedstawienia dewocyjne jako kategoria sztuki gotyckiej

s. 275-276

Michal Šroněk

Strahovská obrazárna. Od gotiky k romantismu. - Galerie křížovníků. Sbírky z majetku řádu křížovníků s červenou hvězdou

s. 276-278

Taťána Petrasová

Ignác Vojtěch Ullmann (1822-1897)

s. 278-280

Hana Rousová

Expresionismus a české umění 1905-1927

s. 280-281

Ivan Hlaváček

In margine Zprávy o středověkém přenosném oltáři v Moravské galerii v Brně”

s. 281-282

Klára Benešovská

Dva příspěvky k huti katedrály sv. Víta v Praze

s. 282-286

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 287