Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/1994

Články

Marco Frascari

Stínové skiagrafie Vincenza Scamozziho

Vincenzo Scamozzi's Shadow Skiagraphy

s. 185-193

Václav Vančura

Dílna Matouše Václava Jäckela

M. V. Jäckel's Workshop

s. 194-210

Ivo Kořán

Na okraj nepomucenské literatury roku 1993

Notes on Jan Nepomucký Literature in 1993

s. 211-221

Ingrid Ciulisová

Kult gotiky a dejepis umenia: dóm sv. Alžbety v Košiciach

The Cult of Gothic and the History of Art: St. Elizabeth Cathedral in Košice

s. 222-229

Jan Bažant

Bildkünstlerisches Zeichen und Symbol bei Alois Riegel

Výtvarný znak a symbol u Aloise Riegla

s. 230-238

Ivo Hlobil – Rostislav Švácha

Alois Riegl, „konzervace památek a rozklad ideje stylové jednoty

Alois Riegl, conservation” of monuments and disintegration of the ideal of stylistic unity

s. 239-244

Zprávy

Pavel Preiss

Za Jarmilou Krčálovou

s. 245-246

Zuzana Všetečková a Pavel Preiss

Bibliografie Jarmily Krčálové

s. 247-248

Daniela Vokolková – Mojmír Horyna

Vymykati se všednosti aneb Ivo Kořán slaví šedesátiny

s. 248-250

Milena Klasová

Výběrová bibliografie Ivo Kořána

s. 250-252

Anna Janištinová

Dva obrazy Théodora Rousseaua v Národní galerii v Praze

s. 252-255

Recenze

Milena Bartlová

Vídeňská gotika. Sochy, sklomalby a architektonická plastika z dómu sv. Štěpána ve Vídni

s. 256-264

Roman Prahl

Jeroen Bastiaan van Heerde: Staat und Kunst. Staatliche Kunstforderung 1895 bis 1918

s. 264-266