Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/2009

Články

Michal Šroněk

The Veil of the Virgin Mary. Relics in the Conflict Between Roman Catholics and Utraquists in Bohemia in the 14th and 15th Centuries

Rouška Panny Marie. Relikvie ve sporu mezi katolíky a utrakvisty v Čechách ve 14. a 15. století

s. 118-139

| detail | PDF |

Jan Chlíbec

Italská inspirace terakotových reliéfů Pernštejnského paláce na Pražském hradě

The Italian Inspiration for the Terracotta Reliefs in Pernštejn Palace at Prague Castle

s. 140-147

| detail |

Ondřej Jakubec - Radka Miltová

Elias Hauptner a Matouš Radouš - malíři umírajícího času. Manýristické epitafy v českých zemích kolem roku 1600

Elias Hauptner and Matouš Radouš - Painters of a Dying Time. Manneristic Epitaphs in the Czech Lands around the Year 1600

s. 148-171

| detail |

Jakub Hauser

"Jsme Skythové - jsme Asiaté my..." Eurasijství a umění meziválečné emigrace ze Sovětského svazu. Sergej Mako a skupina Skify

'We're Scythians - Asians, We Are…' - Eurasianism and the Art of Interwar Emigrés from the Soviet Union: Sergei Mako and the Skify Group

s. 172-184

| detail |

Zprávy

Hana Vorlová

Die Grassersche Plastik in den Sammlungen von Burg Bouzov

Sculpture by Erasmus Grasser in the Collection of Castle Bouzov

s. 185-191

| detail |

Recenze

Jindřich Vybíral

Hans Tietze, Lebendige Kunstwissenschaft. Texte 1910-1954

s. 192-194

Ivo Kořán

Piotr Oszczanowski (ed.), W blasku Luksemburgów, Habsburgów i Wazów

s. 194-196

Adam Hnojil

Roman Prahl (ed.), Josef Bergler a grafika v Praze 1800-1830 / Joseph Bergler and Graphic Art in Prague 1800-1830

s. 197-199

Pavla Machalíková

Nikolaus Gerhart - Walter Grasskamp - Florian Matzner, 200 Jahre Akademie der bildenden Künste München

s. 200-201

Anotace

s. 201-204 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 205-207 

Česká resumé / English Summaries

s. 208-212