Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

2/1996

Články

Klára Benešovská

Benediktinský klášter na Slovanech s kostelem Panny Marie a slovanských patronů. Pokus o revizi názorů na stavební vývoj ve 14. století

Das Benediktinerkloster Na Slovanech (Emauskloster) mit der Kirche Mariä und der slawischen Patrone. Versuch einer Revision der Meinungen über die bauliche Entwicklung im 14. Jahrhundert

s. 118-130

Zuzana Všetečková

Gotické nástěnné malby v křížové chodbě kláštera na Slovanech

Die gotischen Wandmalereien im Kreuzgang des Klosters Na Slovanech (Emauskloster)

s. 131-148

Pavel Kalina

Symbolism and Ambiquity in the Work of the Vyšší Brod Master

Symbolismus a víceznačnost v díle Vyšebrodského mistra

s. 149-166

Milena Bartlová

Původ husitského kalicha z ikonografického hlediska

The Origin of the Hussite Chalice: A Study in Its Iconography

s. 167-183

Mojmír Horyna – Jan Royt

Die Marienkapelle in Mladotice bei Plasy

Kaple Jména P. Marie v Mladoticích u Plas

s. 184-197

Lubomír Konečný

Pietro Paolini a osudy Albrechta z Valdštejna. Příspěvek k tématu: České dějiny v evropském malířství 

Pietro Paolini and the Wallenstein Murder

s. 198-201

Zprávy

Ivana Kyzourová

Umění a architektura františkánů-observantů v českých zemích

s. 202-203

Taťána Petrasová

Rakousko-uherská monarchie 1860-1918 a její „provinční“ architektura

s. 203-205

Recenze

Milena Bártlová

A. Matoušek – L. Karfíková ed., Posvátný obraz a zobrazení posvátného

s. 206-207

Milan Togner

M. Zlatohlávek – G. Bora ed., Kresby z Cremony 1500-1580

s. 207-209

Jiří Pešek

Eros und Mythos. Kunst am Hof Rudolfs II.

s. 209-210

Roman Prahl

P. Becher…, Böhmen im 19. Jahrhundert. Vom Klassizismus zur Moderne

s. 210-212

Helena Lorencová

Osudový vlak. Sborník příspěvků stejnojmenné vědecké konference k 150. výročí příjezdu prvního vlaku do Prahy

s. 212-213

Rostislav Švácha

Wolf Tegethoff…ed., Stavební umění. Kubistická architektura v Praze a jejím okolí

s. 213-215

Rostislav Švácha

J. Brabec – V. Effenberger, Karel Teige. Výbor z díla III.

s. 215-216

O. M. Urban

M. Gibson, Symbolism

s. 216-218

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 219-220