Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Karel Srp

Jan Mukařovský a Josef Král: posudky na Karla Teigeho

V archivu Univerzity Karlovy v Praze se nacházejí dosud nezveřejněné posudky Jana Mukařovského a Josefa Krále ze začátku roku 1946, napsané na dvě práce hlavního teoretika české meziválečné avantgardy Karla Teiga – knihu Jarmark umění (1936) a studii Jan Zrzavý-předchůdce (1941). Teige se snažil získat doktorát na Karlově univerzitě na přímou žádost Jana Mukařovského, aby si zajistil pevné místo. Rigorózní řízení probíhalo v prvé polovině roku 1946, ale nebylo dokončeno, neboť se nepřihlásil k závěrečné zkoušce. Pravděpodobně si chtěl uchovat nezávislost a odmítal se podvolit svazujícímu školskému řádu. Zejména posudek estetika a literárního vědce Jana Mukařovského dává nahlédnout do jeho vztahu k Teigovi, kterého – ačkoli byl o devět let mladší – velmi uznával jako průkopníka nových uměleckých názorů a ve svých studiích často citoval jeho díla. Mukařovský i Teige vydali shodně v roce 1936 své stěžejní práce (Teige Jarmark umění, Mukařovský Estetickou funkci, normu a hodnotu jako sociální fakty), v  nichž se ukázalo, že oba se z odlišných úhlů zabývají vztahem mezi umělcem, uměleckým dílem a sociální základnou, ze které dílo vyrůstá. Od druhé poloviny třicátých let do konce let čtyřicátých se úzce přátelili. Měli společné zájmy o moderní malířství (Jana Zrzavého, Josefa Šímu, Jindřicha Štyrského a Toyen), architekturu a dílo F. X. Šaldy. K sociologii se mezi dvěma světovými válkami nevyjadřovala jen levicová avantgarda, ale zabýval se jí i autor druhého posudku – filosof Josef Král, jenž navazoval na T. G. Masaryka a kritizoval marxistické přístupy. Odmítal tudíž spojovat svobodu umělce jen s tržními mechanismy. Král, přestože zastával protichůdná hlediska, rovněž Teiga doporučil. S rychle se měnícími politickými poměry v roce 1948 však další případné Teigovo angažmá na Karlově univerzitě nebylo možné.


< zpět