Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Paweł Pencakowski

Gothic Paintings of the Chapel in the Tower of the Church of the Miechovits in Miechów

V roce 2005 byly objeveny fragmenty maleb z 15. století v pozdně gotické kapli situované ve věži (postavena roku 1311) kostela, jenž původně patřil řeholním kanovníkům Božího hrobu v Miechówě, poblíž Krakova. Malby byly vytvořeny v době, kdy byla ke starší stavbě věže připojena kaple. Jak víme z klášterní kroniky, byla vysvěcena roku 1408. Malby, z nichž se pouze části dochovaly intaktní, sestávají z figurálních, ornamentálních, heraldických a architektonických fragmentů. Vzácné pigmenty byly použity způsobem potvrzujícím vynikající kvality skupiny malířů. V chodbě vedoucí ke věži se v přízemí nachází vyobrazení noblesní dámy. Byla namalována na pozadí a pravděpodobně byla jednou z mnoha ženských postav vyobrazených na tomto místě. Výše popsaná část je jediným zachovaným fragmentem spodní části výzdoby. Nad ženskou postavou jsou patrné vegetabilní rozviliny a mezi nimi na severní a východní zdi andělé hrající na hudební nástroje. Na jednom z vrcholových klenáků je umístěn erb rodu Bróg (stoh sena). Dekorace se skládá ze silně stylizovaných akantových rozvilin a dužnatých listů umístěných na kontrastním pozadí, ale i z geometrických ornamentů. Výzdoba věže je zřetelně spřízněná s českou malbou poslední čtvrtiny 14. století a prvního desetiletí 15. století, včetně malby z okruhu Mistra třeboňského oltáře. Formálně výzdobu ovlivnili také putující tovaryši, stejně jako importovaná umělecká díla, zahrnující pražské iluminované rukopisy, které se v té době objevily v polském hlavním městě. Ikonografický program výzdoby věže není možné rekonstruovat. Dochovaná vyobrazení můžeme interpretovat jako obraz světice nebo alegorii ctnosti a jako scénu s muzicírujícími anděly bez ustání oslavujícími Boha. Erb Brógů, který snad patřil tehdejšímu krakovskému biskupovi, by mohl naznačovat, že tento duchovní, Piotr Wysz, byl donátorem výmalby. Výzdoba byla ve spodní části doplněna dnes nedochovanými obrazy, vitrážemi v oknech věže a retáblem na oltářní desce. Na něm byla pravděpodobně umístěna vyobrazení Lazara, Marie Magdalény a Marty, jimž byla kaple zasvěcena.


< zpět