Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Piotr Piotrowski

Agoraphobia after Communism

Stať se zaměřuje na problematiku veřejného prostoru v kontextu nynější situace v Polsku. Zatímco v časech komunistické totality zde katolicismus reprezentoval společný protirežimní postoj, v současném uspořádání hraje ve vztahu k prezentaci výtvarného umění zápornou roli. Autor uvádí několik příkladů persekuce umělců a cenzurování jejich děl z ryze náboženských důvodů.


< zpět