Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Petr Šámal

Pozapomenutý František Xaver Lederer

Přestože pražský sochař František Xaver Lederer patří ke stěžejním osobnostem českého umění 19. století, bylo dosud jeho dílo pojednáno pouze v rámci souhrnných studií. Cílem článku je poskytnout ucelenější pohled na Ledererovu tvorbu; doplňuje jeho životopisné údaje a navrhuje několik nových připsání i ikonografických interpretací. V tomto bodě se věnuje především známé Wimmerově kašně.


< zpět