Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Martina Kratochvílová

Kodikologické puzzle rukopisů. Habent sua fata libelli

Příspěvek se zaměřuje na archivní prameny konce 18. století, popisující iluminované renesační rukopisy litoměřické a českobrodské provenience. Tyto prameny jsou klíčové pro poznání původní podoby rukopisů, z nichž se během rekatolizace odstraňovaly nevyhovující texty a v souvislosti se "sběratelstvím" 19. století vyřezávala iluminovaná folia. Na konkrétních zlomcích vybraných rukopisů badatelka ukazuje možnosti jejich identifikace.


< zpět