Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Martin Germ

Leon Battista Alberti, Santa Maria Novella in Florence, and Nicolaus Cusanus

Průčelí Albertiho florentského kostela Santa Maria Novella patří k nejvýznamnějším realizacím tohoto architekta. Studie sleduje spojitosti harmonických proporcí tohoto díla s myšlenkami obsaženými v estetice Mikuláše Kusánského. Styčnými body učení tohoto filosofa s Albertim jsou otázky o úloze elementárních geometrických útvarů, číselná symbolika, ideální proporce a pojetí hudby jako univerzálního harmonizačního principu.


< zpět