Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jindřich Vybíral

The Public Servants’ Colony in Dejvice, Prague, and the New Ideal of Urban Morphology: Anomaly or Paradigmatic Change?

Úřednická kolonie v Praze-Dejvicích sestávající ze 114 jednopatrových domů byla vybudována v letech 1921–1922. Toto sídliště patřilo ve střední Evropě k prvním realizacím řádkové zástavby, která měla poskytnout zdravější alternativu vůči husté velkoměstské struktuře s uzavřenými bloky činžovních domů. Studie představuje toto dílo v historických souvislostech, analyzuje jeho urbanistickou koncepci a současně hledá odpověď na otázku, proč se do dnešní doby nestalo součástí historických vyprávění. Progresivní urbanistické a architektonické řešení totiž nebylo výsledkem autonomního tvůrčího záměru, nýbrž vzniklo jako levné a rychlé provizorium pod tlakem bezpříkladné bytové krize. Proto je čeští urbanisté vnímali jen jako „anomálii“, a nikoliv vzor pro budoucí řešení. Studie se zabývá autorstvím tohoto významného počinu a urbanistické řešení kolonie i plány cihlových domů připisuje inženýru městského stavebního úřadu Rudolfu Hraběti. Jako ideového původce dřevěného čtyřdomku, publikovaného jako dílo architektů Františka Nováka a Václava Ložka, však autor studie identifikuje jejich učitele Jože Plečnika, který se pravděpodobně podílel i na projektu dalších staveb kolonie – školy a prádelny.


PDF

< zpět