Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Helena Dáňová

Tyrolean Master Narciss of Bolzano and the Relief of the Assumption of the Virgin Mary in the National Gallery in Prague

Ikonograficky velmi zajímavý reliéf představuje vůbec nejstarší dochované řezbářské dílo s vyobrazením Nanebevzetí Panny Marie. Kompozičně vychází z norimberského Tucherova oltáře, ale zároveň bylo modifikováno hojně šířenými grafikami Mistra E. S. Reliéf pochází z konopišťské sbírky Ferdinanda d'Este, ve sbírce Národní galerie v Praze je od roku 1939. Stylová analýza podpořená závěry restaurátorského i přírodovědného průzkumu prokázala, že pražský reliéf vznikl v dílně tyrolského mistra Narcisse z Bolzana (doloženého v letech 1474-1517). Nejdůležitější komparativní analogie představují oltáře ve Völs am Schlern (datován 1488), Fiera di Primiero (148.[5]?) a reliéf s Nanebevzetím Krista (kolem roku 1490) ze sbírky Victoria and Albert Museum v Londýně. Na všech těchto dílech najdeme charakteristické obličejové typy se špičatými nosy i obdobné členění tuhých lámaných draperií. Reliéf Nanebevzetí Panny Marie z pražské Národní galerie vznikl ve stejném období jako jmenovaná díla, v druhé polovině osmdesátých let 15. století. Pro dílnu Narcisse z Bolzana je charakteristický eklektický přístup ve výběru jednotlivých motivů z různých grafických listů Mistra E. S., který se projevil také v komponování pražského reliéfu. Zajímavým prvkem na pražském díle je skála pod nohama Panny Marie. Ačkoli její výtvarné ztvárnění vychází z vyobrazení skály na grafickém listu L 169 od Mistra E. S., výběr tohoto motivu mohl být inspirován malbou Madona ve skalách (1483-1485) od Leonarda da Vinci, kterou namaloval pro milánského vévodu Ludovica il Moro a jež se stala záhy po svém vzniku velmi slavnou.


< zpět