Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Petr Wittlich

The Death of the Image and an Inquiry into Analogy in Art History

Studie hledá možnost, jak dnes pozitivně hodnotit závěsný obraz, jehož "smrt" byla již vícekráte vyhlášena, a shledává, že se to dotýká obecné problematiky umělecké kreativity a jejího uchopení uměleckohistorickou teorií. Inspiruje se knihou Gillese Deleuze Logique de la sensation o Francisi Baconovi, nabízející pochopení hodnoty uměleckého obrazu jako dosažení "estetické analogie", produkující podobnost nepodobnými prostředky. Pojem analogie, vysoce hodnocený i současnou kognitivní vědou, může vytvořit most mezi paradigmatem klasického závěsného obrazu a současnou uměleckou praxí, která obraz decentruje a maximálně kontextualizuje. Také pro teorii a metodologii dějin umění může být užitečný, pokud na místo preferování lineární kauzality v konstruování vývojových řad nastoupí pohled, který uváží všechny modality ve využívání seriálně proporcionálních, strukturálních i "síťových" pojetí analogie pro interpretaci umění. Tak by se dějiny umění mohly vyhnout hrozícímu nebezpečí bezbřehého kontextualismu a obnovit smysl pro kulturní hodnotu, chápanou přitom i v její historické variabilitě.


< zpět