Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Knihy zadané k recenzování

Recenze na tyto tituly se objeví v nejbližších číslech Umění

Adamski, Jakub, Gotycka architektura sakralna na Slasku w latech 1200-1420

Barral i Altet, Xavier et al. (eds.), The Art of Medieval Hungary

Buddeus, Hana, Zobrazení bez reprodukce

Brodský Pavel – Šumová Martina, Iluminované rukopisy v archivech na území Čech

Bru Sascha, The European Avant-Gardes 1905-1935, Edinburgh 2018

Hamburger et al. (edd.), Liturgical Life and Latin Learning at Paradies bei Soest, 1300-1425

Hlobil, Ivo et al. (eds.), Krásné Madony ze Salcburku / Schöne Madonnen aus Salzburg

Kemp-Welch, Klara, Networking the Bloc

Kesner, Ladislav, Trauma, tíseň, extáze, prázdnota: Formule afektu a patosu 1900-2018

Kotková Olga (ed.), Cranach ze všech stran, Praha 2016

Koziel Andrzej (red.) Malarstwo Barokowe na Slasku

Kroupa, Pavel: Rostlinný dekor na českých stavbách 13. století

Kubík, Viktor, Bible táborského hejtmana Filipa z Padeřova

Kubíková, Blanka – Dobalová, Sylva – Hausenblasová, Jaroslava (eds.), Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský

Kunz, Tobias. Bildwere nördlich der Alpen und im Alpenraum 1380-1440

Kvapilová Ludmila, Vesperbilder in Bayern von 1380 bis 1430

Látal, Hynek, Laboratoře inovací

Mádl Martin (ed.), Benediktini I–II, Praha 2017

Macurová - Stolárová - Vlnas, Tváří v tvář. Barokní portrét v zemích Koruny české, Brno 2017

Karlholm, Dan – Moxey, Keith (ed.), Time in the History of Art, New York 2018

Mudra Aleš (ed.), V oplatce jsi všecken celý, Praha 2017

Nekula Marek, Smrt a zmrtvýchvstání národa: Sen o Slavíně v české literatuře a kultuře, Praha 2017

Nekvindová Terezie - Kramerová Daniela, Automat na výstavu. Československý paviln na EXPO 67

Pospiszyl, Tomáš, An Associative Art History

Pachmanová, Martina (ed.), Ex-pozice.

Rakušanová, Marie, Kubišta – Filla: Zakladatelé moderního českého umění v poli kulturní produkce

Rusinko, Marcela, Snad nesbíráte obrazy?

Sternberg Caroline, Kunstakademie und kulturelle modernisierung

Svobodová Markéta, Bauhaus a Československo 1919-1938, Praha 2017

Vácha Štěpán - Heisslerová Radka, Ve stínu Karla Škréty, Praha 2018

Vere Bernard, Sport and Modernism in the Visual Arts in Europe, c. 1909-39

Vostřelová, Věra, Zkamenělá hudba. Tvorba architekta Bernharda Gruebera 1806-1882

Vošková Katarína (ed.), Kostol sv. Kataríny v Banskej Štiavnici