The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Books assigned for review

Boehm Gottfried, Die Sichtbarkeit der Zeit, Paderborn 2017

Brdek Zdeněk, Obhájce moderního umění. Praha 2017

Brodský Pavel – Šumová Martina, Iluminované rukopisy v archivech na území Čech

Bru Sascha, The European Avant-Gardes 1905-1935, Edinburgh 2018

Forgács Éva, Hungarian Art. Confrontation and revival in the Modern Movement.

Habánová Anna, Dějiny uměleckého spolku Metznerbund v Čechách 1920–1945, Liberec 2017

Hamburger et al. (edd.), Liturgical Life and Latin Learning at Paradies bei Soest, 1300-1425

Hamsíková Nespěšná Magdalena, Lucas Cranach a malířství v českých zemích (1500 - 1550), Praha 2016

Heisslerová Radka (ed.), Malířský cech Menšího Města pražského. Malostranští umělci v 17. a 18. století, Praha 2016

Kammel Matthias Frank (ed.), Der Deichsler-Altar. Nürnberger Kunst um 1420, Nürnberg 2016

Kotková Olga (ed.), Cranach ze všech stran, Praha 2016

Koziel Andrzej (red.) Malarstwo Barokowe na Slasku

Kvapilová Ludmila, Vesperbilder in Bayern von 1380 bis 1430

Leubnerová Šárka (ed.), František Tkadlík

Mádl Martin (ed.), Benediktini I–II, Praha 2017

Machalíková Pavla - Winter Tomáš (edd.), Nespatříte hada. Josef Čapek - František Hrubín - Jan Skácel - Miloslav Kabeláč, Praha 2016

Miljacki Ana, The Optimum Imperative: Czech Architecture for the Socialist Lifestyle, 1938–1968, London 2017

Mudra Aleš (ed.), V oplatce jsi všecken celý, Praha 2017

Nekula Marek, Smrt a zmrtvýchvstání národa: Sen o Slavíně v české literatuře a kultuře, Praha 2017

Nekvindová Terezie - Kramerová Daniela, Automat na výstavu. Československý paviln na EXPO 67

Pospiszyl Tomáš, Vladimír Ambroz: Akce / Actions, Praha 2017

Prouza Pavel, Vybudovali jsme...!

Slavíček Lubomír – Tomášek Petr (edd.), Aristokracie ducha a vkusu. Zámecká obrazárna Salm-Reifferscheidtů v Rájci nad Svitavou, Brno 2016 

Sternberg Caroline, Kunstakademie und kulturelle modernisierung

Svobodová Markéta, Bauhaus a Československo 1919-1938, Praha 2017

Trnková Petra (ed.), Krajina - sídlo - obraz. Romantický řád Jana Jiřího Buquoye, Praha 2015

Vácha Štěpán - Heisslerová Radka, Ve stínu Karla Škréty, Praha 2018

Vere Bernard, Sport and Modernism in the Visual Arts in Europe, c. 1909-39, 

Vošková Katarína (ed.), Kostol sv. Kataríny v Banskej Štiavnici