Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Wilfried Franzen

"Quod in ecclesiis habeantur venerabiles imagines…" Zwei wiederentdeckte Jakobstafeln aus der Prager Hofkirche Sigismunds von Luxemburg?

Umění v pohusitských Čechách zaznamenalo u badatelů v posledních letech zvýšenou pozornost, přesto představa, kterou si můžeme o tomto období učinit, je v mnoha oblastech ještě neúplná a nejasná. To platí zejména pro skupinu deskových obrazů z okruhu dílny tzv. Mistra rajhradského oltáře, jejíž rozbor nicméně může posloužit jako důležitý klíč k porozumění této době. Dvě desky ze svatojakubského cyklu z této dílny byly dlouho považovány za nezvěstné. Aniž to zaznamenali badatelé, dostaly se v roce 1948 ze zámku Matzen u Brixleggu do vlastnictví Tyrolského zemského muzea Ferdinandeum v Innsbrucku, kde byly uschovány v depozitáři. Tradičně jsou přiřazovány ke korpusu dalších šesti svatojakubských a pěti mariánských deskových obrazů považovaných za pozůstatky dvoukřídlého oltáře, který byl kdysi určen pro hlavní oltář některého z kostelů sv. Jakuba. Jejich znovuobjevení nám umožňuje ještě jednou a na širším základě prozkoumat úvahy a teze spojené s tímto dílem. Technický průzkum podložky obrazu (měření spár a porovnání textury dřeva a suků) přinesl neočekávaný výsledek: na rozdíl od dosavadní domněnky pochází třináct deskových obrazů stejného formátu ze dvou retáblů, z jednoho věnovaného životu sv. Jakuba Většího a druhého Panně Marii. Obě díla mohla být nejen vytvořena ve stejné době v téže dílně, pro což svědčí styl a technika obrazů, ale částečně shodná provenience a pravděpodobně také identická stavba retáblů mimoto naznačují, že je možné uvažovat i o společném umístění. To znamená, že oba retábly snad pocházejí ze stejné fundace. Na základě současných poznatků však zatím nelze rozhodnout, zda byly vytvořeny v souvislosti s vlnou vybavování kostelů a při příležitosti nového vysvěcení kostela sv. Jakuba v Praze v roce 1437.


< zpět