Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Vít Vlnas

Petr Tomášek (ed.), Moravská zemská obrazárna (1817–1961)


DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.54759/ART-2023-0409< zpět