Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Viktorie Vítů

Vilém Santholzer: vědec a avantgardista mezi krásou stroje a záření

Vilém Santholzer byl český radiolog, který v druhé polovině dvacátých let na stránkách avantgardních periodik publikoval ke třem desítkám článků a několik vlastních fotografií radiového záření. Článek sleduje tuto jeho aktivitu a zasazuje ji do kontextu zájmu evropské avantgardy o strojovou estetiku na jedné straně a vědeckou fotografii na straně druhé. Ukazuje, že pro Santholzera je krása vždy přímým důsledek jiných vlastností objektu spojených s pravdou: stroje jsou podle něho krásné, jsou-li účelné, fotografie, jsou-li autentické. Zatímco jeho úvahy věnované strojové estetice můžeme dát do souvislostí s myšlenkami ruského konstruktivismu, Le Corbusiera, Karla Teiga či Wernera Graeffa, v případě jeho fotografií lze hledat paralely u autorů tematizujících možnosti fotografie zviditelnit neviditelné, tedy především u László Mohly-Nagye a opět u Karla Teiga. Zvláštním rysem Santholzerova myšlení pak zůstává jeho přesvědčení o kráse čisté, neaplikované matematiky, které je představeno prostřednictvím Santholzerovy polemiky s Karlem Honzíkem na stránkách Pásma.Kontakt na autora:

vikyvitu@centrum.cz


< zpět