Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Tomáš Winter

Ernst Ludwig Kirchner’s ‘Negerplastik’ and the Mistake of Czech Cubists

Článek se věnuje dnes nezvěstné skulptuře, zachycené v letech 1912–1913 na fotografii berlínského ateliéru malíře Ernsta Ludwiga Kirchnera na Durlacher Strasse. Většina badatelů se shodla, že jde o Kirchnerovu vlastní sochu, v níž se odrážejí vlivy afrických řezeb z Kamerunu a dřevěných reliéfů z mikronéského souostroví Palau. Byla přijata domněnka, že Kirchner dílo vytvořil – snad společně s Maxem Pechsteinem – jako výukový model pro MUIM-Institut, soukromou školu moderní výuky malování, kterou oba umělci nepříliš úspěšně provozovali v letech 1911–1912. Zřejmě všem badatelům však dosud uniklo, že tato práce byla v roce 1913 vystavena na třetí výstavě Skupiny výtvarných umělců v Praze, a to nikoli jako vlastní Kirchnerovo dílo, ale jako originální „negerská“ řezba. Studie poukazuje na umělcovy kontakty s českým prostředím, započaté v roce1911, ana okolnosti, které bezprostředně předcházely této zápůjčce. Na základě písemných pramenů i formálního provedení skulptury zpochybňuje Kirchnerovo autorství. Socha však zřejmě není ani originální africkou prací, jak si mysleli čeští kubisté, ale její napodobeninou neznámého původu. Pro dějiny českého výtvarného umění to znamená, že na vůbec první výstavě, konfrontující modernismus s africkou tvorbou, se nenalézal žádný africký originál, pouze jedna napodobenina a několik fotografií.


< zpět