Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Tomáš Winter

Primitivové, děti, šílenci a média. K recepci umění přírodních národů a příbuzných projevů v Čechách třicátých let

Článek se věnuje recepci primitivního umění a blízkých projevů, k nimž patří dětská a medijní kresba, práce choromyslných a lidové umění. Jelikož zaostřuje pozornost na české prostředí třicátých let, pojednává zejména o surrealistech a Josefu Čapkovi, jehož celoživotní zájem o tento druh tvorby právě tehdy krystalizuje vydáním knihy Umění přírodních národů (The Art of Aboriginal Peoples).


< zpět