Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Petr Chotěbor

Kostel Panny Marie v Sulzbachu v souvislostech karlovského umění

Příspěvek pojednává o architektuře farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sulzbachu, někdejším správním centru území připojeného Karlem IV. k zemím koruny české. Stavbu zařazuje do širšího kontextu evropského umění, přičemž vyzdvihuje spojitosti s parléřovským prostředím, o nichž svědčí i sochařská výzdoba kostela.


< zpět