Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Peter J. Martyn

Urbanity on the Fringes of Polish Statehood. A Celebration of the Unique Cities of Vraetslav and Leopolis

Stať předkládá historii dvou významných polských měst - Vratislavi a Lvovu - se zaměřením na jejich vývoj na pozadí utváření společenského a kulturního uvědomění. Podle autora umožňuje náhled na poststředověkou civilizaci z perspektivy města vyvarovat se rasových stereotypů, jelikož občanství vycházející z měst představuje silnější a starší formu společenské a kulturní identity než stát.


< zpět